نمایشگاه گوانگژو

سه پایه نمایشگاه: دیدن خیلی زیاد، رنج بسیار زیاد و تحصیل بسیار زیاد است. جزئیات موفقیت را تعیین می کنند یا نه. ما بر رفتار ما نسبت به هر چیز کوچک اصرار داریم. خوش آمدید به غرفه ما 4.2R03.Chinaplas 2019 در گوانگژو چین.

Chinaplas 2019-5

To Top
Tel:+86-18164561278 E-mail:fanhaomould@126.com